DOLAR32,6553% -0.44
EURO34,9881% -0.76
STERLIN41,4020% -0.7
FRANG36,7963% -0.21
ALTIN2.428,58% -0,68
BITCOIN65.182,33-0.792
arslan altındişTÜM YAZILARI

GÖLPAZARI SEVDALISI MEHMET ERGÜN’E SEVGİLERLE

Yayınlanma Tarihi : Google News
GÖLPAZARI SEVDALISI MEHMET ERGÜN’E SEVGİLERLE

Gölpazarı’ nın değerli insanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bilecik İl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet ERGÜN’ de İlimizin sevilen simalarından. Gölpazarı’nın kalkınması için çok emek veren ERGÜN evli ve 2 çocuk babasıdır. Gölpazarı Haber Portalı olarak, memleket sevdalısı insanlarımıza her konuda sahip çıkmamız gerektiğinin düşünüyoruz. İlimiz ve İlçemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan 24 saat çalışma aşkıyla görev yapan ERGÜN’ e ve ekibine rabbim kolaylıklar versin. Dayısı olarakta Memleket için de çok çalışırken eşi, Bilgen Hanım ve çocuklarına da zaman ayırmasını tavsiye ediyorum.

Sanayi ve Ticaret Odası Nedir?

Ticaret ve sanayi odaları, genel anlamda ilgili mesleki faaliyetlerin kolaylaşması ve bir çatı altında toplanabilmesi için kurulmuş olan kamu kurumları niteliğindeki hizmet alanlarıdır. Ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve bu nitelikteki benzer odaların amaçları bu oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini için çalışmalar yapmak, oda mensuplarının birbiriyle ve diğer kişilerle olan ilişkilerinde dürüstlük ve güvenin hâkim olmasını sağlamak, meslek disiplinini sağlamak ve ilgili kanunda yazılı hizmetleri net bir şekilde görmek olarak sıralanabilir. Sanayi ve ticaret odaları kamu kurumu niteliğinde olup tüzelkişiliğe sahip meslek kuruluşları olarak adlandırılabilir.

Sanayi ve ticaret odalarının ortaya çıkışı yeni gerçekleşen bir olay değildir. İlk ticaret odasının açılışının 1600’lü yıllara kadar dayanması, bu tür sermaye odalarının ve sektörün gelişim amacının ne kadar eskilerden beri bir iş hedefi olduğunu gözler önüne sermektedir. İlk ticaret odasının Marsilya’da açılmasında sonra Fransa ve Avrupa ülkelerinin de bu adımları takip etmesinin ardından sermaye odaları Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar ulaşmıştır. Osmanlıda da bunu takip eden zamanlarda ilgili odalar açılmış olup bu odalar genellikle yabancılara ait olarak faaliyet göstermiştir.

Ticaret ve Sanayi Odası Görevleri Nelerdir?

Ticaret ve sanayi odalarının kuruluş amaçları doğrultusunda belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda ticaret ve sanayi odalarının görevlerini şekildeki gibi sıralayabiliriz:

 • Meslek ahlakını ve tesanütünü korumak
 • Ticaret ve sanayi faaliyetleri doğrultusunda genel menfaatlere uygun suretteki sürecin işlemesine ve gelişmesine yardımcı olmak
 • Ticaret ve sanayii alakadar eden bilgi ve haberlerin derlenerek ilgili kişi ve gruplara ulaştırılması işlemini gerçekleştirmek
 • Resmi makamlarca istenen bilgilerin ulaştırılması, özellikle ticaret ve sanayi erbaplarının meslek icrasında ihtiyaç duyabilecekleri her şekildeki bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek ve bu bilgilerin erişimini kolay bir hale getirmek
 • Ticaret ve sanayi alanların ait her türlü inceleme ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmek; bölge içerisindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait olan endekslemeleri yapmak
 • Piyasa fiyatlarını takip etmek ve kayıtlarının tutulmasını sağlayarak bu kayıtların mümkün ve ilgili vasıtalara yayılmasını sağlamak
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafında verilecek görev ve sorumlukların yerine getirilmesine özen göstermek
 • Meslek faaliyetlerine ilişkin mevzular hakkında ilgili bakanlıklara, illere ve belediyelere teklif götürmek ve dileklerde bulunmak
 • Bölge içerisindeki ticari iş davranışlarını tespit edip, bu davranışları örf ve adetlere uygun hale getirmek
 • Ticaret ve sanayi erbap ve ustalarınca riayet edilmesi gereken mecburi mesleki kararların alınabilmesi faaliyetini gerçekleştirebilmek
 • İlgililerin talebi durumunda, ticarî ve sınaî anlaşmazlıklarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak
 • Açılmış veya açılma planı olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılım işlemini gerçekleştirmek
 • Ticaret ve sanayi odaları tarafından odalar ayrı olan şehirlerde ise sanayi odalarınca sanayicilere ilişkin kapasite raporları hazırlamak
 • Üyelere ilişkin tüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarını yapmak ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerin bulunmasını sağlamak
 • Millî Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursların açılmasını sağlamak, açılan kurslara yardımda bulunmak
 • Yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrencilerin okutulmasını sağlamak ve gerekli olması dahilinde stajyer bulundurmak
 • Meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek; kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında yer almayan meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri hazırlamak